شوخی

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی شوخی

متن آهنگ

وای از این امید فهمیدم ، از اون اول دلت خوشحال نبود با من  ♩♪/
من خودم ، کردم ، که لعنت بر خودم ، باد به این آتیش زدم ، دامن  ♩♪/
تو به شوخی همه حرفاتو بهم ، گفتی من ساده نفهمیدم  ♩♪/
توی قلبت هیچ جایی نبود واسم ، من فقط برای هیچ و پوچ جنگیدم  ♩♪/
فکر میکردم ، شوخیه وقتی میگی دوستم ، نداری  ♩♪/
شوخیه وقتی میگی کی از سرم ، دست بر میداری  ♩♪/
فکر میکردم ، که ته دلت بهم ، علاقه داری اشتباه میکردم  ♩♪/
من برات غریبه بودم ، اشتباه کردم ، بازیچه ات بودم ، فقط تورو سرگرم ، کردم  ♩♪/
حالا میرم ، تا روزای خوبت برگردن مگه آخه لعنتی من بهت بد کردم
تو چش و دلت بهم ، سیر نبود هوای رفتن داشتی  ♩♪/
عجب همراه نامردی چقد غم ، تو دلم ، کاشتی  ♩♪/
کنارم ، راه میرفتی دلم ، میلرزید هی سرت میچرخید فکرت جای دیگه بود  ♩♪/
دیگه این رابطه به تار مو رسیده بود به تار مو رسیده بود  ♩♪/
فکر میکردم ، شوخیه وقتی میگی دوستم ، نداری  ♩♪/
شوخیه وقتی میگی کی از سرم ، دست بر میداری  ♩♪/
فکر میکردم ، که ته دلت بهم ، علاقه داری اشتباه میکردم  ♩♪/
من برات غریبه بودم ، اشتباه کردم ، بازیچه ات بودم ، فقط تورو سرگرم ، کردم  ♩♪/
حالا میرم ، تا روزای خوبت برگردن مگه آخه لعنتی من بهت بد کردم
بدون نظر 18 دسامبر 2019

مرتضی اشرفی